Vi er en lokaleid elektroentrentreprenør lokalisert i Kristiansund, nærmere bestemt Industriveien 4B, 6517 Kristiansund.

Stiftet:                     27.09.1994
Antall ansatte:         29
Omsetning (2015):  Ca. 30 mill. kr. (eks. mva.) Øvrige økonomiske data her.