Til hovedinnhold

Etisk handel

Som medlem av EL-PROFFEN har Elektroservice Kristiansund AS i mange år stått ansvarlig for etisk handel. EL-PROFFEN har satt opp et omfattende regelverk for hvordan leverandører og medlemmer skal oppføre seg, samt hvilke områder man må ta hensyn til i den daglige driften. Kort oppsummert handler det om at leverandørene og avtalepartnerne våre skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Kravene har vært bygget på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Retningslinjene gjelder medlemmer og leverandører til EL-PROFFEN og hele leverandørkjeden.

"Når flere handler etisk, blir det bedre for enda flere"

Utnytting av barn, arbeidsløse, kvinner og psykisk og fysisk belastede personer skjer hver dag. Vi i Elektroservice Kristiansund AS - og alle andre EL-PROFFEN-medlemmer - ønsker å begrense slik utnytting ved å stille sterke krav til våre leverandører. Kravene er enkle nok; de må bare sørge for at deres leverandører også følger våre krav til overensstemmelse med EL-PROFFENs etiske regelverk.

Når alle gjør dette, risler kravene nedover i alle ledd og resultatet er at det blir vanskeligere for leverandører som utfordrer regelverket å få oppdrag.