Her er noen av våre oppdrag

 • Bilsentrum Kristiansund nytt salgslokale og verksted 2014
 • Europris Bruhagen 2014
 • Industriveien 18 ombygging til skolelokaler 2014
 • Bryggekanten Brasserie & Bache bar – utvidelse 2014
 • Bunnpris Innlandet 2014
 • Optima Helse 2013
 • Bunnpris St.Hanshaugen 2013
 • Fokus Bank 2012
 • Egersund Net AS bøtehall på Rensvikholmen 2012
 • Dnb nye banklokaler i Kaibakken 2012
 • Kristiansund kommune Fossen pumpestasjon 2012
 • Kristiansund vgskole ombygging av bygg 10 2012-2013
 • Kristiansund kommune nytt brannvarslingsanlegg i rådhuset 2012
 • SAR nytt bygg med kontor og garasjer på Løkkemyra 2012
 • Bunnpris Santhanshaugen -I. Sæther. Ombygging 2012
 • Gjensidige forsikring- ombygging Nedre Engt 14 2012
 • Sparebank 1 Nordvest – ombygging av HK 2012/2013
 • Sparebank 1 Nordvest – Knudzonlunden 2011-2012
 • Jemar nytt kontorbygg 2011-2012
 • Fokus bank , nytt banklokale på Kongens plass 2012
 • Kristiansund kommune – nytt servicebygg Hagelin 2010
 • Kristiansund kirkelige fellesråd – ombygging/påbygging Kristiansund krematorium 2011
 • Norske Shell – rammeavtale sterk og svakstrømsanlegg samt reservekraft 1997-2012
 • Frelsesarmeen – nytt brannvarslinsanlegg og nye fordelingstavler
 • Servicekontoret Kristiansund kommune – nytt kontorlokale i Langveien 19
 • Kristiansund videregående skole – ombygging av bygg 1,2,3,4,
 • Atlanten videregående skole – ombygging av lokaler til nye lærerarbeidsplasser
 • Atlanten ungdomskole 2007
 • E A Smith – nytt bygg på Løkkemyra
 • Sæterøy & sønn as – diverse eneboliger i Kristiansund og Frei
 • Surnadal Sparebank – ombygging av Storgt 2 til banklokale og eiendomsmegler
 • Nordvesthall 1
 • Surnadal videregående skole- ombygging/påbygging
 • Warvik mekaniske verskted – påbygging av verkstedlokale
 • Gjøco – påbygging av lagerlokale, installasjon av produksjonslinjer
 • Lilleborg avd Ello – diverse ombygginger/utvidelser